Wycena przedsiębiorstwa

Okoliczności, w jakich opłaca zgłaszać się do Cann Advisory celem wyceny firmy albo spółki
Sytuacje, w których warto zgłosić się do Cann Advisory w celu wyceny firmy lub spółki są na tyle istotne, że nie należy tego zaniedbać. Przykładowo, wycena spółki rekomendowana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie albo sprzedaż przedsiębiorstwa, planowana jest fuzja spółki, planuje się podział firmy, następuje wieloaspektowe planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, niezbędna jest ocena zaplanowanych opcji strategicznych w przedsiębiorstwie lub ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wszystkie wyceny są pogłębione, bo Cann Advisory współpracuje w zakresie wycen nieruchomości oraz urządzeń z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi ekspertami z tej dziedziny. Z tego względu projekty doradcze zrealizowane są na wysokim poziomie. Rzetelnie wykonana wycena przedsiębiorstw i spółek umożliwia dalsze zrealizowanie planów przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek wątpliwości.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie

Publikacje: