Problemy z ubezpieczeniami OC?

Będąc sprawcą wypadku w niektórych sytuacjach firma ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu sumy spieniężonego zadośćuczynienia poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc chroni nas przed opłacaniem za szkody, jakie wyrządziliśmy i trzeba o tym nie zapominać. Spieniężone poszkodowanemu zadośćuczynienie z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy planowo i świadomie. Wówczas również nie ma co liczyć na generali samochód zastępczy. Również w przypadku, gdy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa może chcieć zwrotu sumy, jaką wypłaciła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, gdy będziemy musieli oddać finanse jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To niemniej jednak zależy także, z jakiej przyczyny mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeśli taka jazda konieczna była, bowiem staraliśmy się ocalić czyjeś życie, tężyznę fizyczną bądź mienie, bądź kiedy ścigaliśmy osobę, która oczywiście popełniła przewinienie, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu spieniężonego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga profesjonalne zgłoszenie szkody proama. Jeżeli zostaliśmy ranni w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy pamiętać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak oraz te na zdrowiu. I nie powinniśmy wyłącznie jechać samochodem, który uległ wypadkowi – w owym czasie warto wypełnić generali zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu, a też załadunku oraz rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy jednak pamiętać, że to na nas spoczywa obowiązek udowodnienia powstałych krzywd i ich wielkości.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: